Mitt yrke - lastbilsförare

Mohammad Zahra, 33 år, är palestinier och kom till Sverige från Jordanien för knappt två år sedan. I april gick han ut Sfx-utbildningen Svenska för lastbilsförare (SFL)som SFI Söderort driver i samarbete med Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium. Nu jobbar han heltid som distributionsförare på Schenker och levererar gods över hela södra Storstockholm.

Lastbilsförare - ditt yrke?

Nästa utbildning startar 5 augusti 2019.

Svenska för lastbilsförare (SFL) är ett samarbete mellan Vuxenutbildning Söderort och Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium (STFG) i Kungens kurva.

Lite flicka tittar ung kvinna i ögonen

Kombinationsutbildning Sfi - Barnskötare

Kombinationsutbildningen Sfi- Barnskötare är en utbildning på gymnasialnivå för dig som vill arbeta inom barnomsorgen.
Vill du läsa en intensiv yrkesinriktad barn- och fritidsutbildning och snabbt bli redo för arbetslivet?

På den här utbildningen läser du Sfi samtidigt som du läser yrkeskurser på gymnasial nivå.