Lite flicka tittar ung kvinna i ögonen

Kombinationsutbildning Sfi - Barnskötare

Kombinationsutbildningen Sfi- Barnskötare är en utbildning på gymnasialnivå för dig som vill arbeta inom barnomsorgen.
Vill du läsa en intensiv yrkesinriktad barn- och fritidsutbildning och snabbt bli redo för arbetslivet?

På den här utbildningen läser du Sfi samtidigt som du läser yrkeskurser på gymnasial nivå.

Kombinationsutbildning SFI Undersköterska

Vill du läsa en intensiv yrkesinriktad vårdintroduktion och snabbt bli redo för arbetslivet? Du som studerar på SFI kurs D kan samtidigt gå den här utbildningen som är på gymnasial nivå.

SFI för föräldralediga

SFI för föräldralediga

Hemma med små barn? Läs SFI under din föräldraledighet med målet att klara nästa SFI-nivå.

Nyheter

Med anledning av risk för smittspridning av Covid-19 kommer all undervisning på Vuxenutbildning Söderort från och med den 18 mars ske via distans. 

Berörda elever uppmanas ta kontakt med sin lärare alt receptionen 076-1235702 för vidare instruktioner. 

Kommande kursstarter:

Kombo Sfi-Undersköterska

Nästa kursstart 7 september 2020

Detta är en intensiv utbildning för dig som vill arbeta inom vården. Du läser Sfi i kombination med yrkesämnen på gymnasial nivå.

För att kunna bli antagen måste du läsa på Sfi 2D.

Du anmäler dig på Vuxenutbildningscentrum adress Rosenlundsgatan 52.

Kombo Sfi-Barnskötare inrktning Elevassistent.

Nästa kursstart är 7 september 2020

Detta är en intensiv utbildning för dig som vill arbeta som elevassistent i grundskolan eller grundsärskolan. Du läser Sfi i kombination med yrkesämnen på gymnasial nivå.

För att kunna bli antagen måste du läsa på Sfi 2C eller Sfi 2D.

Du anmäler dig på Vuxenutbildningscentrum adress Rosenlundsgatan 52.

Kombo Sfi- Handel

Nästa kursstart är 7 september 2020

Detta är en intensiv utbildning för dig som vill arbeta inom detaljhandeln.

Du läser Sfi i kombination med yrkesämnen på gymnasial nivå.

För att kunna bli antagen måste du läsa på Sfi 2C eller Sfi 2D

Du anmäler dig på Vuxenutbildningscentrum adress Rosenlundsgatan 52

SFL, lastbilsförarutbildning

Den här utbildningen finns nu på Åsö vuxengymnasium. Du hittar information om hur du söker på webbsidan Svenska för Lastbilsförare -SFL