Yrkesutbildning för Sfi-elever

Yrkesutbildning på gymnasial nivå för Sfi-elever

Du som studerar på Sfi kan samtidigt gå en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Yrkesutbildningarna är på heltid och man studerar ca 30 timmar i veckan i skolan. Efter skolan måste man studera mycket själv. Praktiken som är en del av yrkesutbildningarna är också på heltid. Utbildningarna är mycket intensiva och därför måste eleverna vara mycket motiverade när de börjar. När utbildningen är slut får eleverna gymnasiebetyg. Elever som har gjort sina Sfi-prov under utbildningen och har blivit godkända får också sina Sfi-betyg.

Yrkesutbildningen kan också vara en lärlingsutbildning. Då börjar man studera i skolan och sedan lär man sig mer om yrket ute på ett företag. På företaget finns en handledare som har ansvar för eleven. Skolans lärare håller hela tiden kontakt med företaget, handledaren och eleven. På en lärlingsutbildningen är minst 70% av studietiden praktik med handledning ute på företag.

Yrkeslärarna och Sfi-lärarna samarbetar i yrkesutbildningarna och eleverna får jättemycket hjälp med yrkesspråket. Man kan ta sina Sfi-betyg under utbildningen men språklektionernas viktigaste mål är att eleverna ska klara yrkesutbildningen och få godkända gymnasiebetyg.

Rätt att söka studiemedel, CSN

Yrkesutbildningarna ger rätt till studiestöd (CSN) för heltidsstudier. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare (SYV),

Angélica Reinholdsson på telefonnummer: 08- 508 35 711, om du vill veta mer om studiemedel och vilka yrkesutbildningar som startar denna termin.

Du kan också läsa mer i menyn till höger.

 

 

Dela: