Yrkesförberedande Sfi

Yrkesförberedande Sfi-kurser hjälper dig på vägen till arbete och yrkesutbildning. Målet är att du ska klara språket på jobbet eller på en yrkesutbildning efter Sfi. Många elever får jobb direkt efter en yrkesförberedande Sfi-kurs.
 

Heltidsstudier: Kurserna är ca 15 veckor långa. Du studerar normalt ca 25 timmar i veckan i skolan. Du måste också studera mycket själv.

Praktik: I kurserna ingår 4 - 6 veckors yrkespraktik på heltid. Under praktiken får du chansen att träna dina språkkunskaper i verkligheten. I några kurser praktiserar man fyra dagar och går i skolan en dag.

Förberedelser för Sfi-prov: Samtidigt som du studerar yrkessvenska läser du grammatik, tränar uttal, läsning, och hörförståelse och övar att skriva. Du gör dina Sfi-test som vanligt under kursen.

Kursintyg / betyg: Du får ett kursintyg efter kursen och ett praktikintyg från din praktikhandledare. När du klarar SFI-proven får du betyg. Om gymnasiala kurser ingår i utbildningen får du gymnasiebetyg också.

Förkunskaper: Du måste ha godkänt betyg från B-kursen innan du anmäler dig.

Läs mer i menyn till höger om de olika kurserna och hur man ansöker!

Dela: