Värdegrund

Skolans policy är att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet sexuell läggning eller funktionshinder. Vi bemöter varandra med respekt och alla har ansvar för att tillsammans skapa ett bra arbetsklimat.

Under Planer i menyn till höger finnas Likabehandlingsplan, Jämställdhetsplan och Arbetsmiljöplan.

Dela: