Värdegrund

Skolans policy är att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet sexuell läggning eller funktionshinder. Vi bemöter varandra med respekt och alla har ansvar för att tillsammans skapa ett bra arbetsklimat.

Under För elever i huvudmenyn kan du hitta fler dokument som är viktiga i vår verksamhet.

Dela: