Studie- och yrkesvägledning, SYV

På SFI Söderort finns en studie- och yrkesvägledare som heter Angélica Reinholdsson, till henne kan du vända dig om du har frågor kring olika studievägar och arbetsliv eller om du har frågor kring studiemedel från CSN. Hos vår studie- och yrkesvägledare kan du också få information om hur du går tillväga för att validera betyg från ditt hemland eller behöver hjälp med din ansökan till KOMVUX.

Den offentliga studie- och yrkesvägledningen utgår från olika styrdokument såsom skollag, förodningar, läroplaner och lokala föreskrifter. Studie- och yrkesvägledningen på SFI Söderort utgår från individens behov och skall erbjuda verktyg för att:

  • Varje elev skall ges möjlighet till god kännedom om olika valalternativ och sig själv samt det omgivande samhällets olika möjligheter och krav
  • Stötta varje enskild individ med att se sina möjligheter
  • Bidra till att varje elev kan göra väl underbyggda val och förstå vilka konsekvenser dessa kan få för framtiden

Studie- och yrkesvägledningen på SFI Söderort utgår från Sveriges vägledareförenings etiska deklaration och etiska normer.

 

Ni hittar mig på plan 3 i rum 317

Välkommen att boka tid för vägledningssamtal!

Angélica Reinholdsson

Telefon: 08-508 357 04 mobil 076-1235704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela: