Om utbildningen

Var finns utbildningen?

Utbildningen är på Stockhoms Transport- och Fordonstekniska gymnasium, STFG, i Kungens Kurva. Där har eleverna lektioner i yrkesämnena, yrkesinriktad Sfi och särskilt språkstöd för moment i yrkesutbildningen. Övningskörningen utgår från STFG. Eleverna körtränar också i skolans lastbilssimulator.

Vad ger vi och vad kräver vi?  

Sfi-lärarna och yrkeslärarna arbetar tillsammans för att hjälp eleverna att klara utbildningen. Vi gör vårt bästa för att ge eleverna allt stöd de behöver. Vi kräver också att eleverna arbetar hårt och fokuserar på utbildningen. Lärare och elever tillsammans utvärderar under utbildningen hur det går med studierna. Individuella utvecklingssamtal sker med alla elever. Då samtalar lärare och elev om den individuella studieplanen och ställer upp elevens fortsatta mål för studierna.

Studietider       

Utbildningen är på heltid i 21 veckor och du har lektioner ca 30 timmar i veckan. Du måste också studera mycket själv. Studietakten är mycket hög och utbildningen kräver att du är närvarande på lektionerna. Eleverna måste ge all sin tid till studierna om de ska klara utbildningen. Ca två veckor av utbildningen är på företag. Då får eleverna körträning med företagens handledare.

Betyg och behörigheter     

Du får betyg i sammanlagt 800 gymnasiepoäng ur gymnasiets fordonsprogram. Du kan också göra dina Sfi-prov och ta Sfi-betygen under tiden du studerar. Om du klarar utbildningen och proven på Trafikverket får du C-körkort och YKB (yrkeskompetensbevis). I skolan gör du prov för truckkort för A- och B-truck, grundläggande ADR-behörighet (transport av farligt gods).

Studiemedel (CSN)  

Utbildningen är på heltid så du kan söka fullt studiemedel. Skolans Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till med ansökan till CSN.

Läs mer om hur och när man ansöker under Ansökan till lastbilsförarutbildning i menyn till höger!

I Informationsfolder SFL Lastbilsförare här till höger hittar du mer viktig information.

Dela:
Kategorier: